se_MILJÖ 2018-01-16T19:21:58+00:00

Vi tillverkar våra produkter på ett sätt som förutom att ge ett gott resultat är så skonsamt för miljön som möjligt.

Vi väljer råvaror som inte är hälsofarliga eller skadar miljön. I förlängningen innebär detta att ingående material inte heller skall vara farliga att använda i produktionen eller hanteringen. I de fall vi använder material vi får av våra kunder uppmuntrar vi dem att undvika produkter som innehåller ftalater eller andra skadliga ämnen.

Vissa arbeten såsom lackning lämnas ut till andra företag som har utrustning och kompetens att utföra arbetet på ett säkert och miljömedvetet sätt.

Vår tillverkning ger endast upphov till små mängder avfall men även det som finns tar vi hand om på ett miljövänligt sätt. Istället för att lämna vårt sågspån till förbränning ser vi till att närbelägna stall får nytta av det till sina hästar. Vid frakt överväger vi noga användningen av emballage så det inte blir mer än nödvändigt för just den avsedda transportmetoden. Vi försöker också att i möjligaste mån att återanvända emballage.

Svensktillverkat och handtillverkat på riktigt

Vi är idag en av få möbeltillverkare som fortfarande
har all sin produktion kvar i Sverige.

Svensktillverkat och handtillverkat på riktigt

Vi är idag en av få möbeltillverkare som fortfarande har all sin produktion kvar i Sverige.